Markov Zinciri Yöntemi ile Taşınabilir Bilgisayar Tercihlerinin Analizi


Öz E., Alp S.

Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, SBE Akademik İncelemeler Dergisi, vol.4, no.2, pp.37-56, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Günümüzde taşınabilir bilgisayar kullanımı hızla artmaktadır. Buna paralel olarak

kullanıcıların taşınabilir bilgisayar markası tercihleri de önem kazanmaktadır. Bu

çalışmada, taşınabilir bilgisayar markaları tercihlerinin analizi için 1068 kişiye

anket düzenlenmiştir. Ankete katılan kişilere şu anda kullandıkları ve eğer varsa

geçmişte kullanmış oldukları taşınabilir bilgisayar markaları sorulmuştur.

Taşınabilir bilgisayar markası tercihleri analizi için Markov Zincirlerinin temeli

olan geçiş olasılıkları matrisi ve uzun dönem denge vektörlerinin hesaplanmasına

yönelik olarak bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Markov geçiş olasılıkları matrisleri

herhangi bir taşınabilir bilgisayar markasından diğer taşınabilir bilgisayar

markalarına geçiş sayıları dikkate alınarak oluşturulmuştur.