1980 Sonrası Modern Türk Resminde İslami Simgeler: Erol Akyavaş, Ergin İnan ve Murat Morova’nın Yapıtları Üzerinden Bir Değerlendirme


ÖNEL KURT E.

Modern Sanatta İslam Estetiği, Turkey, 09 December 2005

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey