Sulu TiO2 Suspansiyonlarında orto, meta ve para Nitrofenolün Fotokatalitik Degradasyon Reaksiyonları


ÇINAR Z. H.

12. Ulusal Kimya Kongresi, s354, Trakya Üniversitesi, 7-11 Eylül, Edirne, 01 Eylül 1998

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri