Sulu TiO2 Suspansiyonlarında orto, meta ve para Nitrofenolün Fotokatalitik Degradasyon Reaksiyonları


ÇINAR Z. H.

12. Ulusal Kimya Kongresi, s354, Trakya Üniversitesi, 7-11 Eylül, Edirne, 01 September 1998

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text