Performans Artırma Yoluyla Meşruiyeti Yeniden Kazanma: Türk Kızılay’da Yeniden Yapılanma Örneği


Sayın Z., Erdoğmuş N.

Yönetim ve Organizasyon Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.2, pp.1-30, 2020 (Peer-Reviewed Journal)