Mevlana ve evrensel barış


OKUYUCU C.

HeştSadmin sal-i Tevellüd-i Mevlana, Tahran ve Tebriz