ENDÜSTRİYEL MİRAS ALANLARINDAKİ DÖNÜŞÜMLERIN TURİZM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ


Yazgan A., Çelik D.

2. uluslarası öğrenci akademik çalışmaları, Ankara, Turkey, 26 - 27 April 2019, vol.1, pp.463

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.463
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Öz: Bu araştırmanın amacı sosyal, ekonomik ve fiziksel açıdan köhneme sürecine girmiş endüstriyel miras

alanlarındaki olası kentsel dönüşümlerin turizm açısından incelenmesi ve değerlendirilmesi yolu ile uygulamaya

yönelik fikirler geliştirmek ve alınması gereken önlemleri ortaya koymaktır.Bu açıdan ilk önce literatür

taraması yapılmış, dünyada ve Türkiye’de bu alanda yapılmakta olan ya da tamamlanmış örnek projeler incelenerek

çeşitli çıkarımlarda bulunulmuştur. Bu alanlardaki kültürel mirasın korunması, yeniden değerlendirilmesi

ve turizm gibi faktörler açısından nasıl bir dönüşüm süreci geçirmeleri gerektiğine dair gözlemler ve

araştırmalar yapılarak, uygulanmakta olan projelerin başarısındaki tetikleyici faktörlere yönelik tespitlerde

bulunulmuştur. Bu araştırmalar neticesinde elde edilen veriler ve bilgiler ışığında değerlendirmelerde bulunularak

fikirler ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Son dönemlerde endüstriyel miras alanlarına turizm açısından

talep oldukça fazladır ve bu alanlara yönelik ilgi de müdahaleler de git gide artmaktadır. Müdahaleler arttıkça

da tarihi açıdan büyük değerlere sahip olan bu alanların turizm amaçlı dönüşümlerinde ortaya çıkabilecek olası

olumsuzluklar ve risklerin olması da muhtemel hale gelmekte, bu da bu alanların araştırılması gerekliğini ortaya

koymaktadır. Bu sebeple bu konu ele alınması ve incelenmesi açısından önemsenmiş, araştırmaya ve çalışmaya

konu edilmiştir. Bu alanda incelenmiş çeşitli örnekler ışığında yurt dışında özellikle de Avrupa ülkelerindeki

endüstriyel miras alanlarının turizm amaçlı dönüşümlerinde turizm kavramının tüm yönleriyle hesaba

katıldığı ve buna yönelik girişimlerde bulunulduğu örneklerin çoğunlukta olduğu görülmüştür. Bu örneklerde

başarıya ulaşılmasının arkasındaki sebepler incelendiğinde ise en önemli şartların koruma ve sürdürülebilirlik

kavramları olduğu görülmüş ve bu yaklaşımların da ancak yerel halkın da kararlarda söz sahibi olması, bilinçlendirilmesi,

projelerin yönetimlerinin iyi ve planlı yapılmış olmaları yolları ile mümkün olduğu sonucuna

varılmıştır. Bu araştırma sürecinde benzer dönüşüm süreçlerine sahip olan Almanya’daki Ruhr Müzesi projesi

ve ülkemizdeki Santral İstanbul projesi karşılaştırmalı olarak incelenerek çeşitli çıkarımlarda bulunulmuş, bu

yolla gelecek projeler için alınması gereken önlemler açısından öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Endüstriyel Miras, Kentsel Dönüşüm, Turizm, Koruma, Sürdürülebilirlik