Van Gar Binası Modelinde Rijit Birleşim Bölgesi Tanımlamanın Van Depremleri Altında Doğrusal Olmayan Dinamik Analiz ile İrdelenmesi


Creative Commons License

Bekiroğlu S. , Şahin A. , Sevim B. , Ayvaz Y.

İnşaat Mühendisliğinde 100. Yıl Teknik Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 November 2012, pp.1-11

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-11

Abstract

Bu çalışma bilgisayar ortamında yapı modellemelerinde rijit birleşim bölgesi tanımlamanın etkisini incelemektedir. Örnek durum olarak son zamanlarda ülkemizde meydana gelen en büyük deprem hareketleri olan 23 Ekim 2011 tarihinde 6.7 ve 9 Kasım 2011 tarihinde 5.6 büyüklüğündeki depremlerine maruz kalmış tarihi Van Gar Binasının A Bloğu dikkate alınmaktadır. Gar binası bilgisayar modelinde kolon ve kiriş elemanların bir biri içine girdiği birleşim bölgeleri ve ayrıca pencere altında kalan duvarlar arasındaki kolon kısımları (kısa kolon) rijit bölgeler olarak düşünülmektedir. Ayrıca her iki Van depremi üç eksende ölçülen ivme kayıtları kullanılmak üzere ardışık olarak etki ettirilmekte ve kolon ile kiriş uçlarında plastik mafsallar tanımlanarak zaman tanım alanında doğrusal olmayan dinamik analizi yanı sıra serbest titreşim analizi, mod birleştirme ile dinamik analiz ve statik analiz gerçekleştirilmektedir. Analizler sonucunda rijit kesişim bölgesi tanımlamanın önemi vurgulanmaktadır.
 
Anahtar Sözcükler: Rijit birleşim bölgesi, Van depremleri, zaman tanım alanında doğrusal olmayan dinamik analiz.