Boğaziçi Köprüsü Hareketlerinin Zaman Dizileri Analizi ile Belirlenmesi


Erdoğan H., GÜLAL V. E.

HKMO Jeodezi, Jeoinformasyon ve AraziYönetimi Dergisi, no.1, pp.3-12, 2009 (Peer-Reviewed Journal)