Eğitimde Kuram ve Uygulama Bağının Kurulmasına Yönelik Felsefi Bir Araştırma


Creative Commons License

Taşdelen V.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.36, no.1, pp.151-166, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Eitimde kuram ve uygulama arasındaki ilikinin doasını irdelemeyi amaçlayan bu makale, eitim pratiinin eitim kuramı, eitim kuramının da eitim pratii açısından taıdıı deere dikkat çeker. Bunun için, kuramı öncelikle felsefenin kendi kendini üretim tarzı olarak alır ve felsefe tarihinde, “özcü”, “empirik” ve “insan merkezci” olmak üzere balıca üç kuram anlayıı olduunu öne sürer ve bu yaklaımların eitim felsefesi alanında rasyonalist, idealist, realist, pragmatist, materyalist, varoluçu ve yorumcu eitim anlayıları olmak üzere yansımalar bulduunu belirtir. Varlıını “bilmeye duyulan sevgi”ye borçlu olan felsefe ile eitim pratii arasında bir köprü oluturabilmek amacıyla “felsefi kuram”dan “eitim felsefesi”ne (alan felsefesi), eitim felsefesinden “eitim kuramı”na (alan kuramı), eitim kuramından “eitim düüncesi”ne (eitim üzerine refleksiyon) ve oradan da “eitim pratii”ne (kuramsal bir temeli olan eitim ii veya eitim eylemi) gelen bir aamalar sistemi önerir. Bu aamalar aynı zamanda somuttan soyuta gidii ve soyuttan somuta gelii de göstermekle, eitimde kuram ve uygulama arasındaki ileyii de netletirir. Bu sistem, eitim felsefesi ve eitim kuramı arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri de ortaya koyar. Buna göre, eitim kuramı, eitim felsefesi ile eitim pratii arasında aracı konumundadır. Felsefeden alır pratie, pratikten alır felsefeye götürür. Bunu yaparken, eitim felsefesinden farklı olarak sosyoloji, psikoloji, antropoloji, ekonomi, siyaset, vb. disiplinlerden de yararlanır. Makale, böylece, felsefeden eitim felsefesine, eitim felsefesinden eitim kuramına, eitim kuramından gündelik yaam içindeki eitim düüncesine ve oradan da eitim pratiine uzanan bir aamalar sistemi oluturmayı amaçlar ve salıklı bir eitim pratiinin bu ileyiin salıklı bir ekilde ortaya çıkmasıyla gerçekleebileceine dikkat çeker.