High Temperature Chirality Effects on the Mechanical Properties of Single Walled Carbon Nanotubes


Dereli G.

4.Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı (NanoTRIV), 01 Haziran 2008

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri