Sorption Properties of Chemically Activated Carbons: Sorption of Ni(II) Ions


BEKER Ü.

International Workshop on Frontiers and Interfaces of Ion Exchange, Antalya, Turkey, 01 Haziran 2006

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri