Eğitimde Ezberleme ve Anlama


Creative Commons License

Taşdelen V.

in: Van İli Eğitim Sorunları Çalıştayı, Tanhan, F., Editor, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, pp.153-159, 2013

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter TextBook
  • Publication Date: 2013
  • Publisher: Yüzüncü Yıl Üniversitesi
  • City: Van
  • Page Numbers: pp.153-159
  • Editors: Tanhan, F., Editor
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Her eğitim etkinliği, bir insan anlayışında, bir insan idealinde, belirli nitelikleri olan bir

insan tipini yetiştirilme iradesinde temelini bulur. Amaçlanan insan tipi, eğitim

uygulamalarına yön verir. Nasıl bir insan sorusu, nasıl bir eğitim sorusunu cevaplar. Eğitimde

ezberleme ve anlama konusu, “istendik yönde” davranış değişikliğine uğraması amaçlanan

insan tipi ile yakından ilgilidir. Ezberci eğitimin yetiştirdiği kapasitesini kullanamayan,

sorgulamayan, eleştirmeyen, sunulanı olduğu gibi kabul eden “itaatkâr” insan tipi, otoriter

rejimler için kuşkusuz uygun bir insan tipidir. Bu yönüyle ezberci eğitim pratiği, yalnız bir

eğitim modeli değil, mevcut sosyal durumu yeniden üretmenin de etkili aracıdır. Anlama ve

ezberleme sorunu, bir yönüyle yaratıcılık, bir yönüyle Dewey’in de işaret ettiği gibi, bir

diktatörlük ve demokrasi sorunudur. Anlama edimi, diyaloğa geçme, yorumda bulunma,

sorgulama, eleştirme, yeniden üretme gibi özellikleri ile demokratik bir nitelik taşır. Bu

nedenle ezberleme, toplumsal ve bireysel değişimi en aza indirgeyen, buna karşılık sürüp

gitmeyi birincil hedefi haline getiren, otoriteye bağlılığı esas kabul eden yönetimler için uygun

bir eğitim biçimidir. Anlamada ise gelişimci, özgürlükçü, alternatif bakışlara açık, yaratıcı,

eleştirel, demokratik ve hoşgörülü bir duyarlılık söz konusudur.