Bulanık Kazanç Ayarlamalı PD Kontrolör ile Bir Yapının Aktif Titreşim Kontrolü


GÜÇLÜ R.

TOK 08 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, 01 Kasım 2008

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri