Su örneklerinde bulunan arsenik, kadmiyum ve kurşunun optimize edilmiş Pd-Mg ve Ni matriks modifierli grafit fırınlı atomik absorpsiyon spektrofotometre sistemi ile eser seviyelerdeki tayinleri


Bakırdere S. , Yaroğlu T., Tırık N., Demiröz M., Fidan A. K. , Maruldalı O., ...More

III. Eser Analiz Çalıştayı, Tokat, Turkey, 15 - 18 May 2014

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Tokat
  • Country: Turkey