Su örneklerinde bulunan arsenik, kadmiyum ve kurşunun optimize edilmiş Pd-Mg ve Ni matriks modifierli grafit fırınlı atomik absorpsiyon spektrofotometre sistemi ile eser seviyelerdeki tayinleri


Bakırdere S., Yaroğlu T., Tırık N., Demiröz M., Fidan A. K., Maruldalı O., ...More

III. Eser Analiz Çalıştayı, Tokat, Turkey, 15 - 18 May 2014

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Tokat
  • Country: Turkey
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes