Protein ve polimerlerin İmmün Sistem Üzerinde Etkisinin İncelenmesi