İntermodel Sanat Terapisinin 60 Yaş Üstü Bireylerin Zihinsel Becerilerine Etkisi


Ünal Akbulut E. C., Sağer T., Uçar E., Yüceer Nıshıda E. M.

Other, pp.1-2, 2022

  • Publication Type: Other Publication / Other
  • Publication Date: 2022
  • Page Numbers: pp.1-2
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada elde edilen verilere göre 60 yaş üstü bireylerde zihinsel becerilerin geliştirilmesi için intermodel sanat terapi uygulamalarının etkisinin belirlenmesinde denek ve kontrol grubu sayısının arttırılması gerekmektedir. Çalışmada uygulama yapılan kişilerin iyi oluş ve esenlik düzeylerinin arttığı, uygulamalar yoluyla pozitif psikoloji sağlandığı görülmüştür. Hafıza, Dikkat, Mantık, Görsel ve Sözel beceri alanlarında ölçüm yapılabilmesi için intermodel sanat terapisinin ve MentalUP oyununun daha uzun süre uygulanması gerekliliği düşünülmektedir. Sonuç olarak denekler Sanat Terapi uygulamasının yapılandırılmış intermodel yaklaşımında çalışmalara kolaylıkla adapte olmuş; ancak grup olarak planlanan çalışmalar bireyleri aynı gün ve saatte toplamanın zorluğu nedeniyle bireysel olarak yürütülmüştür. 60 yaş ve üstü deneklerin uyku düzenleri, serbest zamanları ve ev yaşantıları göz önünde bulundurulduğunda bireysel olarak çalışma araştırmanın sağlıklı yürütülmesi açısından gerekli olmuştur. Görüşme sorularını verilen yanıtlar çerçevesinde tüm katılımcılar çalışmanın tekrarlanması durumunda tekrar dâhil olmak istediklerini belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra bireyler dört çalışmanın sonunda keyif, rahatlama, mutluluk, eğlenme ve iyi gelme duygu durumlarını dile getirmişlerdir. Daha fazla katılımcı sayısına ulaşılabilen çalışmalar ile intermodel sanat terapisinin zihinsel becerileri arttırmada anlamlı bir fark yaratıp yaratmayacağı, bundan sonraki araştırmaların konusudur. Çalışma geliştirilmek ya da tekrarlanmak istendiğinde, aynı yaş grubuna teknoloji becerisi gerektirmeyen ekipmanlar ya da araçlar yoluyla ulaşılması sağlanmalıdır. Çalışmanın bu alanda bundan sonraki çalışmalara ışık tutacağı, araştırma yöntemi ve sonuç verileri bağlamında yol gösterici nitelikte olduğu düşünülmektedir.