Kalite Kontrol Problemlerinin Çözümünde Zeki Sistem Yaklaşımı


KAYA İ. , gözen ş., oktay s., engin o.

IV. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 01 Ekim 2004