Best-Worst Yöntemi ile Otomat Makinası Ürün Dağıtımındaki Risklerin Değerlendirilmesi


Yıldız A., Özkan C., Alp S., Ayyıldız E.

El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi, vol.9, no.4, pp.1215-1227, 2022 (Scopus)

Abstract

Müşteri taleplerindeki değişim, sosyal algı, bilgiye erişim kolaylığı, teknolojideki ilerlemeler, artan ihtiyaçlar, değişen çevresel şartlar gibi pek çok faktörle beraber karmaşık hale gelen tedarik zincirinin koordineli olarak yönetilmesi işletmelere büyük kolaylık sağlamaktadır. Ürün ve hizmetlerin son tüketiciye kadar dağıtımında kilit rol oynayan perakendeciler için tedarik zincirinin ve bu zincirdeki tüm operasyonların etkin bir şekilde yönetimi büyük önem taşımaktadır. Satıcı yönetimli bir sistemde perakendecilerin müşterisi olarak tabir edilen otomat makinaları ürün veya hizmetlerin son tüketiciye ulaştırılmasında yaygın kullanılan dağıtım kanallarındandır. Çalışmada otomat makinalarına ürün dağıtımına yönelik risk değerlendirme analizi yapılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla tedarik risklerinin belirlenmesi ve bu risklerin değerlendirilmesi için Çok Kriterli Karar Verme yöntemlerinden biri olan Best-Worst yöntemine başvurulmuştur. Çalışma için belirlenen dokuz risk kriterinin yönteme göre değerlendirilmesi sonucunda, öncelikli olarak dikkat edilmesi gereken riskler “Talep takibindeki hatalar”, “Rakiplere göre nitel ve nicel yetersizlikler”, “Yetersiz araç bölmesi ve kapasitesi” olarak belirlenmiştir.