Moralızade Vassaf Kadri ve Süleyman Sûdî nin Ortak Romanları Millî Cinâyât Koleksiyonu


ARDALI BÜYÜKARMAN D.

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergi, vol.40, pp.191-208, 2009 (Peer-Reviewed Journal)