Strateji Algısı ve Strateji Geliştirme Yaklaşımı Yönetici Düzeyleri Arasında Farklılık Gösteriyor mu?


Hızıroğlu M., ŞEHİTOĞLU Y.

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text