Photo sensitivity of MEH:PPVbased OFET


Kösemen Z. A. , Kösemen A., YERLİ Y. , SAN S. E.

9.Ulusal Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı (NanoTr9) (Atatürk Üni.), 01 Haziran 2013

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri