Optik Doğrultu Kuplörlerinde Performans Analizi


Ünverdi N. Ö., Ünverdi N. A.

Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, vol.1, no.1, pp.21-30, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Optik ağlarda, optik doğrultu kuplörü, optik fiber sensör, optik kuvvetlendirici, optik filtre, optik dedektör ve optik modülatör gibi devre elemanları kullanılmaktadır. Bu çalışmada, söz konusu olan optik devre elemanlarından optik doğrultu kuplörünün kuplaj mekanizması ve veri iletimi, Kuple Mod Teorisi ve Pertürbasyon Teorisi ışığında analiz edilmiştir. Özdeş olmayan, düzlemsel yapıdaki katmanlı (slab), paralel, zayıfça kılavuzlayan, kayıpsız ve kılıfsız optik fiberlerin yer aldığı optik doğrultu kuplöründeki karşılıklı etkileşim incelenmiş ve TE ve TM modları için kuplaj katsayıları belirlenmiştir. Optik fiberler arasındaki modal kuplajda, maksimum kuplajın, senkron durumda gerçekleştiği açıklanmıştır. Analizde, TE modları arasındaki kuplajın, TM modları arasındaki kuplajdan daha büyük ve TE çift modları arasındaki kuplajın, diğer modlar arasındaki kuplajdan daha etkin olduğu görülmüştür. OptiSystem 7.0 simülatör yazılımı ile performans analizi yapılan optik doğrultu kuplörünün karakteristik özellikleri irdelenmiştir. 193.1 THz frekansında çalışan ve gücü 0 dBm olan standart bir sürekli işaretli (CW, Continuous Wave) lazer ve kuplaj katsayısı 0.5 olan optik doğrultu kuplörünün kullanıldığı düzenek hazırlanmış ve optik spektrum analizörü ve optik güçölçer ile değerlendirilmiştir. Kuplör yapısının doğal bir sonucu olarak çıkış kapılarındaki gücün, giriş kapısındaki güce göre azaldığı görülmüştür. Optik doğrultu kuplörünün çıkış kapıları, optik güçölçer ile incelenmiş ve her iki çıkış kapısı için toplam gücün, -3.010 dBm olduğu izlenmiştir. Optik doğrultu kuplörünün çıkış kapılarında gözlenen güç değerlerinin kuplaj katsayısına göre değişimlerinde, kuplörün çalışma mekanizmasını destekleyecek şekilde, birinci çıkış kapısındaki gücün azalırken, ikinci çıkış kapısındaki gücün arttığı belirlenmiştir.