Kentsel Âtıl Alanların İşlevlendirilmesi, Köprü ve Viyadük Alanları Üzerinden Analizi


Creative Commons License

Manisa K., Özübek M.

VI. ULUSLARARASI KENT ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Ankara, Turkey, 16 - 18 December 2021, vol.1, no.6, pp.157-165

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.157-165
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Sanayileşme ile her alanda gerçekleşen hızlı ve kontrolsüz değişim ile kentler de fiziksel ve sosyal değişim-dönüşüm sürecine girmiştir. Sanayileşme ile kent merkezlerinin eski kent merkezinin dışına kayması ile büyük önem kazanan ulaşım problemine sonuç olarak kentlerde demiryolları ve ulaşım için köprüler, viyadükler yapılmıştır. Ölçekleri dolayısıyla kentin hem fiziksel hem de kimliğinin değişmesine neden olan yapılar çeşitli sorunlar da doğurmuştur. Otoyol/demiryolu köprüleri ulaşım kopukluğunu giderirken kendi yapısal özelliklerinden dolayı çevrelerinde kentsel atıl alanların oluşmasına neden olmuşlardır. Kentsel atıl alanlar güvenlik sorunu, bölgeler arası kopukluklar oluşturması gibi çeşitli sorunlara neden olmaktadır. Ortaya çıkan kentsel sorunlara yönelik çeşitli çözüm yolları uygulanmıştır. Günümüzde üst geçit ve viyadüklerin neden olduğu kentsel atıl alanlar çeşitli motivasyonlar ile işlevlendirilerek bu alanlardaki problemlere çözüm bulmaktadır. Bu motivasyonlardan biri olan kentsel yeniden canlandırma ile kentsel atıl alanların, kent yaşamına sosyal ve fiziksel fayda sağlayacak bölgelere dönüştürülmektedir. Bu çalışma kapsamında üst geçit ve viyadük alanlarında yapılan işlevlendirme projelerinin mimari tasarım kararlarının biçimsel ve motivasyonel nedenlerinin arka planını analiz edilmektedir. Bu bağlamda üst geçit ve viyadük alanlarında uygulanmış işlevlendirme projeleri taranmış ve 27 proje çalışma kapsamına dahil edilmiştir. Alanlara müdahalenin motivasyonları ve müdahale biçimleri sistematik olarak incelenmiş ve iki faktörün çapraz okunması ile ortaya çıkan bağıntılar analiz edilmiştir.