İnternal İrrigasyon Frezlerinin Etkin Temizliğinin Araştırılması


HAZAR A. B.

Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Uluslararası Dişhekimliği Kongresi