Synthesis and Characterization of4-methyl-4-[2-(naphthalen-2-yl)-2-oxoethyl] morpholin-4-iumiodide (WSMPM) As a Water Soluble Photoinitiator


Doğruyol S., Özcan F.

2. International Marmara Scientific Research and Innovation Congress, İstanbul, Turkey, 19 - 20 April 2022, pp.5-6

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.5-6
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Kaplamaların ve baskı mürekkeplerinin ultraviyole ışık (UV)  ile kürleştirilmesinde artan ticari faaliyetlerle ilgili olarak, yeni fotobaşlatıcıların sentezi son yıllarda çok önem kazanmıştır. Su bazlı UV ile kürleştirilen formülasyonların geliştirilmesinde dikkatler suda çözünür fotobaşlatıcıların sentezine ve araştırılmasına doğru kaymıştır. Fotobaşlatıcının yapısını suda çözünür hale getirmek çok önemli bir işlemdir. Bunun için yapıya eklenen fonksiyonel gruplar arasında iyonik olmayan eterler ve polieterler, hidroksieterler, kuaternize amonyum tuzları, sülfonatlar, karboksilik asitler ve tiyosülfatlar yer alır.

Bu çalışmada suda çözünür kuaternize amonyum tuzu yapısında olan 4-metil-4-(2-(naftalen-2-il)-2-oksoetil) morfolin-4-ium iyodür (WSMPM), başlangıç maddesi olarak 1. tip bir fotobaşlatıcı olan morfolino asetonafton (MPM) kullanılarak sentezlenmiş ve UV, FTIR ve 1H-NMR spektroskopi teknikleri ile karakterize edilmiştir. WS-MPM’nin foto beyazlaşmasıde iyonize su içerisinde gerçekleştirilmiş, akrilamid monomerinin polimerizasyonu farklı konsantrasyonlarda hava ve azot atmosferinde, tersiyer bir amin olan N-metil dietanolamin varlığında ve yokluğunda incelenmiştir. Sentezlenen suda çözünür başlatıcının literatürde daha önce incelenen asetonafton türevlerinden farklı olarak 2. tip fotobaşlatıcı davranışına sahip olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Fotobaşlatıcı, suda çözünür fotobaşlatıcı, kuaternize amonyum tuzu.