El İşaretlerinin Yapay Sinir Ağları ile Algılanması


GÖKNAR G., YILDIRIM T.

IEEE 13. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultay, Turkey, 16 - 18 May 2005 identifier