NON-PERİFERAL KONUMLU YENİ FTALOSİYANİN SENTEZİ VE SPEKTRAL ÖZELLİKLERİ


Kanıbol S., ERDOĞMUŞ A.

IV. Anorganik Kimya Kongresi, 01 Haziran 2013

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri