NON-PERİFERAL KONUMLU YENİ FTALOSİYANİN SENTEZİ VE SPEKTRAL ÖZELLİKLERİ


Kanıbol S., ERDOĞMUŞ A.

IV. Anorganik Kimya Kongresi