NON-PERİFERAL KONUMLU YENİ FTALOSİYANİN SENTEZİ VE SPEKTRAL ÖZELLİKLERİ