Tekstil Atıksularındaki Boyarmaddelerin Ozon ile Giderilmesi


TURHAN K.

III. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 01 Temmuz 2006