Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanserleriyle İlişkilendirilmiş Tümör Süpressör Genlerin MLPA Yöntemi İle Metilasyon Paternlerinin İncelenmesi


Artan S., Tepeli E., Büyükpınarbaşılı N., MÜSLÜMANOĞLU M. H. , Özdemir M., Öznur M., ...Daha Fazla

VIII. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), ss.244

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Sayfa Sayıları: ss.244