Tarihi Yapılarda Hasar Teşhisi


ARUN E. G.

Mimarlık Kültürü ve Mirası Araştırmaları Derneği- MIMAD Seminerleri, 01 Mart 2014