İşaretlerinin Kestirimi için Wigner Hough Dönüşümünün Donanım Uygulamasına Yönelik Iyileştirilmesi


güner k., ERKMEN B. , gülüm t., Erdoğan A., YILDIRIM T. , DURAK ATA L.

Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2015 identifier