THOUGHT, VALUE AND AUTHENTICITY IN THE WORKS OF NECMETTIN TOZLU


Creative Commons License

Taşdelen V.

Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.3, pp.2967-2978, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 3
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.2967-2978
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

“Necmettin Tozlu’nun Eserlerinde Düşünce, Değer ve Otantisite” başlığını taşıyan bu çalışma, Eğitim Felsefesi Üzerinde Düşünceler isimli kitabın içinde yer alan ve 1994 yılında bir sempozyumda sunulan “Düşünce, Kölelik ve Bilgilenme” başlıklı yazı merkezinde yine aynı kitap içinde yer alan “Ruh ve Beden Bütünlüğü Açısından Değerler Eğitimi” (2014: 43-51), “Öğretmen Yetiştirme Üzerine Düşünceler” (2014: 91-98), “Öğretmen Akademileri Üzerine” (2014: 99-113), “Çağdaş Okul Bağlamında Öğretmen ve Öğretmen Yetiştirme” (2014: 113116), “Öğretmen Yetiştirmeye İlişkin Yeni Bir Model” (2014: 117-122) başlıklı yazılardan hareket edilecektir. “Düşünce, Kölelik ve Bilgilenme” başlığından da anlaşılacağı üzere makalenin konusu disiplinler arası bir yaklaşımı, yerel ve küresel gelişmeler çerçevesinde bir analizi gerekli kılmaktadır. Tozlu’nun eserleri, tıpkı bu başlıkta olduğu gibi, salt akademik olarak nitelendirilemeyecek bir içerik ve niteliğe sahiptir. O, akademik anlamda veriler toplar, ancak bunu öncelikle düşünceye malzeme kılmak için yapar. Akademik malzeme onun için düşünce üretimine yarar; fikir üretmeyen, insanlığın sorunları üzerine bakış, görüş ve çözüm önerisi sunmayan bir çalışma, dertsiz, sorunsuz, sonuçsuz ve verimsizdir. Bu yaklaşımın bir ürünü olarak onun eserlerinde daha çok kendi zamanı ve toplumu, genel anlamda medeniyet ve insanlık sorunları üzerinde düşünen bir aydın kimliği ile karşılaşırız. Bu makalede Necmettin Tozlu’nun düşünme eğitimi konusundaki görüşleri bir “şahsiyet değeri” olarak otantisiteye (sahihlik) katlıları bağlamında ele alınacaktır.