Yaygın Katyonların Kapiler Kolon İyon Kromatografi ve Potansiyometrik Deteksiyon Sistemi ile Hızlı ve Hassas Tayini


Şaka T., Kanberoğlu G., IŞILDAK İ.

5. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 01 Haziran 2010