SENTETİK DAVUL DERİLERİNİN YAPISAL FARKLILIKLARININ TINISAL ETKİLERİ; TEK KAT ve ÇİFT KAT KARŞILAŞTIRMASI


İmik O. H., Eden A.

İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi, vol.10, no.1, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada, modern davul setlerinde yaygın olarak kullanılan sentetik davul derileri, yapısal farklılıklar açısından incelenmiştir. Sentetik davul derileri, yapısal olarak temelde tek kat ve çift kat olmak üzere iki ana kategoriye ayrılmaktadır. Bu çalışma, bu temel fiziksel yapısal farklılıkların tınısal etkilerini, STFT (Short-Time Fourier Transform) ve Welch yöntemleri kullanılarak analiz etmeyi amaçlamaktadır. Yapılan tınısal analizler sonucunda, tek kat ve çift kat sentetik davul derileri arasındaki bu temel fiziksel yapısal farklılıkların ses üzerindeki etkileri sistematik bir şekilde ortaya konulmuştur. Bu bulgular, davul sesi kalitesi ve performansı üzerine önemli etkileri olan yapısal özelliklerin daha derinlemesine anlaşılmasına katkı sağlamaktadır.