High Yield Biodiesel Production from Heterotrophically Cultivated Chlorella protothecoides


ÖZÇİMEN D. , Gülyurt M. Ö. , İnan B., Bilgili M. S.

BIO ENG’14 Bioengineering Conference, 01 Kasım 2014

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri