PPP YÖNTEMİ KULLANILARAK GPS GÖZLEM SÜRESİNE BAĞLI KOORDİNAT DEĞİŞİMLERİNİN BELİRLENMESİ


ERKOÇ M. H.

Yıldız Teknik Üniversitesi