Başarı değerlemede atfetme hatası ve ampirik bir araştırma


ERDOĞMUŞ N. , Beyaz M.

7. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Özet Kitabı, Turkey, 27 - 29 May 1997

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey