Başarı değerlemede atfetme hatası ve ampirik bir araştırma


ERDOĞMUŞ N. , Beyaz M.

7. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Özet Kitabı, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 1997

  • Basıldığı Ülke: Türkiye