PEM Yakıt Hücrelerinin Yapay Sinir Ağları İle Modellenmesi


DİNÇER S.

Yedinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Tebliğleri (Eskişehir)