PEM Yakıt Hücrelerinin Yapay Sinir Ağları İle Modellenmesi


DİNÇER S.

Yedinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Tebliğleri (Eskişehir), 01 Eylül 2006

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri