Gülşehrî’nin Mantıku’t-Tayr Mesnevisinin Özgünlüğü Ve Kaynakları


MERHAN A.

VIII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, 01 Ekim 2013