Biyomimetik Hidroksiapatit Kemik Greft Üretiminde Tane Boyutu ve Şekil Değişiminin İncelenmesi


Hazar A. B. , Toraman A.

1st International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Ankara, Turkey, 26 - 27 April 2018, pp.828

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.828

Abstract

Kemiği oluşturan inorganik fazın; hidroksiapatit (HA) [Ca10(PO4)6(OH)2];olarak adlandırılan kalsiyum fosfat apatiti olduğu bilinmektedir. HA; yüksek biyouyumluluğu ve kemiğin mineral yapısına benzerliği nedeniyle ortopedi ve diş hekimliği alanında yaygın bir kullanıma sahiptir.

 

Bu çalışmada, sert doku uygulamalarında yaygın olarak tercih edilen HA seramik tozu, kalsiyum ve fosfor içeren başlangıç maddeleri kullanılarak, fizyolojik koşullarda (37°C, pH:7.4) sentetik vücut sıvısı (SVS) içinde üretilmiştir. Üretilen HA seramik tozundan klinik kullanıma uygun özellikte çeşitli greft malzemesi üretimleri denenmiştir. Bu amaçla biyomimetik HA tozuna %5, %10 ve %20 PVA ilave edilerek çeşitli ürünler elde edilmiş, elde edilen ürünlerin özellikleri incelenmiştir.  

 

Üretilen numunelerin FTIR ve XRD ile kimyasal yapıları, Zetasizer ile tane boyutu, BET analizi ile de yüzey alanları belirlenmiştir. Ayrıca sentezlenen tozların morfolojileri TEM ve SEM görüntüleri ile incelenmiştir.

 

PVA ilavesi ile üretilmiş HA seramik toz bileşimlerinin literatür bilgisiyle uyumlu olduğu görülmüştür. Üretilen greftlerin 2-5 nm çapında ve 20-50 nm uzunluk aralığında değişen, çubuksu yapıya sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrıca %5 ve %20 oranlarında PVA çözeltisi ile karıştırılan HA greftlerin, %10 oranında PVA çözeltisi ile karıştırılan HA greftlerine göre daha homojen bir morfolojik yapı ve tane boyutu sergilediği görülmüştür.