Belirsizlik Altında Karar Alma: Geleneksel ve Modern Yaklaşımlar


AKSOY T. , Şahin I.

İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.1-28, 2015 (Hakemsiz Dergi)

  • Cilt numarası: 2 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi
  • Sayfa Sayısı: ss.1-28

Özet

İktisat yazınında bireylerin belirsizlik altında karar alma davranışları çok uzun süredir incelenmektedir. Yazında standartlaşmış olan Beklenen Değer Teorisi gerçek yaşamı açıklayamadığı gerekçesiyle yoğun eleştirilere maruz kalmış, insan davranışlarıyla daha tutarlı olan Beklenti Teorisi kendisine alternatif olarak ortaya atılmıştır. Günümüzde halen gelişmekte olan nöroiktisat da iktisadi davranışların nöroloji temelli olarak açıklama getirilmesi üzerine çalışmalar yapmaktadır. Bu makalede, belirsizlik altında karar alma literatürü ele alındıktan sonra, bireylerin karar alma davranışlarını açıklayan Beklenen Değer Teorisi, Beklenti Teorisi ve nöroiktisat geniş bir şekilde incelenmiştir. Beklenen Değer Teorisinin eksiklikleri vurgulandıktan sonra alternatif yaklaşım olan Beklenti Teorisinin temel özellikleri irdelenmiş ve ardından, nöroiktisadın beklenti teorisiyle olan ilişkisine değinilmiştir.