MAKİNE TABANLI DİNAMİK RİSK ANALİZİ İÇİN BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ GE-LİŞTİRME


Creative Commons License

ÇEBİ S., TEMİZOĞLU H.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, pp.149-166, 2020 (Peer-Reviewed Journal)