Koroner Sinyalinin In-Vitro Sistemde Çeşitli Akış Kontrol Cihaz ve Kapalı Çevrim Algoritmalar ile Gerçeklenmesi


SEDEF H.

Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi & 16. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, 01 Ekim 2011

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri