Koroner Sinyalinin In-Vitro Sistemde Çeşitli Akış Kontrol Cihaz ve Kapalı Çevrim Algoritmalar ile Gerçeklenmesi


SEDEF H.

Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi & 16. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, 01 October 2011

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text