Dişli Çarkların Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Modellenmesi ve Analizi


BAYRAKTAR M.

3. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi (MATIT 2005), Konya, TÜRKİYE, 01 Eylül 2005