Sıvı 3d Geçiş Metallerinin Yapısı için Varyasyonel Termodinamik Hesaplamalar


KAVANOZ H. B. , Gümüş İ.

Türk Fizik Derneği 14.Ulusal Fizik Kongresi

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri