Açık Hücreli Hücresel Metal Üretimi İçin Yeni Bir Yaklaşım Olarak Dolu Kalıba Döküm Tekniğinin Uygulanması


GÜLER K. A. , Üster A., Çiğdem M.

4. Döküm ve Çevre Sempozyumu (IFES 2011), 01 Kasım 2011

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri