Farklı Bor Kaynaklarının Termal Koşullarda (800 C) Üretilen Magnezyum Boratların Oluşumuna Etkisi


Möröydor Derun E., PİŞKİN S.

26. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi, 01-06 Ekim, Muğla - Türkiye, 01 Ekim 2012

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri