Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenler İçin Konuşma Öz Yeterlik Ölçeği Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması


SALLABAŞ M. E.

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, pp.261-270, 2013 (Peer-Reviewed Journal)