BİLGİNİN SERÜVENİ BAĞLAMINDA KAFEDEN KLASLAMA KURULUŞUNA: İNGİLİZ LOYDU


Creative Commons License

KARAKURT A. S.

Mersin Üniversitesi Denizcilik ve Lojistik Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.2, pp.103-114, 2021 (Peer-Reviewed Journal)