Rüzgar Türbini Pervane Kanadının Titreşim Analizi


ÖZDAMAR A.

II. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, 01 Mayıs 2003